smile

ברוכים הבאים

לחברת ויסוקר שטרן בע"מ.
משרדנו עוסק בתכנון תאום ופיקוח על מערכות אלקטרו- מכאניות:

  • מרכזי אנרגיה חדרי מכונות ומערכות הולכה.
  • מערכות מיזוג אויר למבנים ציבוריים, מגדלי מגורים, קניונים, בתי מלון, מבני משרדים .
  • מערכות מיזוג אוויר ואוורור למוסדות מחקר, הוראה ותעשיה, מבני מעבדות, חדרים נקיים.
  • מערכות אוורור וסינון אוויר בתעשייה הפרמצבטית, התעשייה הכימית, בתי חולים, תעשיות המיקרו-אלקטרוניקה.
  • ניתוח טכנו כלכלי של חסכון באנרגיה במבנים, מוסדות ומפעלים .
  • מערכות ניהול ובקרת אנרגיה, תכנון מערכות אנרגיה בראיה של "בניה ירוקה ".
  • מערכות חימום מים ומערכות הסקה.
  • מערכות קירור והקפאה מרכזיות חדרי קירור, בתי אריזה מקוררים.
  • מערכות נידוף ויניקה ממטבחים מוסדיים כגון מטבחים קיבוציים, צהליים, מלונות ומסעדות.
  • מערכות אוורור והוצאת עשן.

 


 

כל הזכויות שמורות ויסוקר שטרן בע"מ בע"מ משרד פרסום בניית אתרים - שקד